Veelgestelde vragen

VEELGESTELDE VRAGEN

ANTWOORDEN OP 12 VRAGEN

Heeft Logistics TODAY alleen tijdelijk banen of ook vaste banen?

Logistics TODAY bemiddelt vooral bij functies waar sprake is van uitzicht op vast dienstverband. De opdrachtgever bepaalt meestal vooraf of dit het geval is, of dat het om een tijdelijke functie gaat. Als de opdrachtgever en jij tevreden zijn, wordt de overeenkomst voortgezet. Wij weten dat 98 % van onze kandidaten in vaste dienst treedt bij de opdrachtgever in kwestie.

Is een kennismakingsgesprek verplicht?

Ja. Het gesprek is nodig om jouw wensen en arbeidsvoorwaarden goed in kaart te brengen. Ook kunnen wij je zo beter uitleggen hoe wij werken en wat je opdrachtgever van je verwacht. Onze consultants voelen na afloop haarfijn aan wat jij zoekt en kunnen zo de juiste match voor je maken.

Heb ik als uitzendkracht recht op pensioenopbouw?

Ja. Sterker nog: het is geen recht, maar een plicht. Sinds 1 januari 2004 is er een verplichte pensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Langdurige Uitzendkrachten (Stiplu). Alle uitzendbureaus in Nederland zijn hierbij sindsdien verplicht aangesloten. Deze pensioenregeling geldt voor alle uitzendkrachten van 21 jaar of ouder, die daarbij (opgeteld) minstens 26 weken in één jaar voor één uitzendbureau hebben gewerkt. Als je als uitzendkracht na die 26 weken weer bij een ander aangesloten uitzendbureau zou gaan werken, blijf je aan de Stiplu deelnemen.

Hoe vul ik een werkbriefje in? En vrije dagen?

Op een werkbriefje geef je aan hoeveel uren je op welke datum hebt gewerkt. Ook vul je het totaal aantal gewerkte uren in die week in. Als je hebt overgewerkt, vul je dat in onder het kopje ‘overuren’ en bij het totaal, onderaan het werkbriefje. Bovenaan het briefje schrijf je welk percentage (voor de overuren) wordt gehanteerd. Als je vakantie/verlofuren (dus ook de vrije dagen) hebt opgenomen, of bijzonder verlof of ziekte-uren, vul je die ook in. Bijzonderheden, zoals de reden voor verlof of verzuim, schrijf je duidelijk op hetzelfde werkbriefje, net als je eventuele recht op een reiskostenvergoeding. Laat ieder briefje tekenen door jouw direct leidinggevende. Daarna gaan wij over tot uitbetaling.

Wanneer wordt mijn salaris overgemaakt?

Na ontvangst van je werkbriefje – wekelijks, uiterlijk op maandagochtend – maken wij je salaris over. In principe staat dat bedrag voor het einde van diezelfde week op je rekening.

Wanneer moet ik mijn werkbriefje inleveren?

Iedere maandagochtend. Bij voorkeur per email, per fax of per post. Download hier een werkbriefje.

Hoe zien mijn arbeidsvoorwaarden eruit?

Wij volgen de CAO voor Uitzendkrachten. Voor een duidelijke uitleg verwijzen we je graag naar de ABU www.abu.nl en naar de CAO voor uitzendkrachten. Download hier de CAO voor Uitzendkrachten.

Welke reserveringen bouw ik op?

Als je als uitzendkracht werkt, bouw je naast je salaris ook reserveringen op. Ieder uur dat je werkt, wordt er geld opzij gezet voor de vergoeding van vakantieuren en buitengewoon verlof. Vakantieuren kun je ook tussentijds opnemen. Schrijf dit op je urenbriefje. Niet-opgenomen uren of overgebleven bedragen worden aan het einde van je dienstverband bij Logistics TODAY in beloning omgezet en aan jou uitgekeerd. Ook als je eind mei of begin juni aan het werk bent via Logistics TODAY, ontvang je net als ieder ander het vakantiegeld dat je de afgelopen periode hebt opgebouwd.

Wanneer treed ik in (vaste) dienst bij een opdrachtgever?

Dat kan na de overeengekomen uitzendtermijn. Als je werkt op uitzendbasis, bepalen de opdrachtgever en Logistics TODAY vooraf het aantal uren – de uitzendtermijn – dat jij via en ons werkt. Na afloop van die termijn kun je een arbeidscontract van de opdrachtgever accepteren.

Wat moet ik doen bij ziekte?

Meld je ’s ochtends zo vroeg mogelijk ziek bij het bedrijf waar je werkt. Bel vervolgens direct je contactpersoon bij Logistics TODAY. Deze meldt je ziek bij het UWV. Het UWV neemt na twee wachtdagen een gedeelte van de uitbetaling van je salaris over. Na deze wachtdagen ontvang je een vergoeding van 70 % van je salaris via het UWV. Het UWV neemt je gemiddelde salaris in de 13 laatst gewerkte weken hiervoor als uitgangspunt

Hoe moet ik me verzekeren?

Vanaf 2006 zijn alle werknemers zelf verantwoordelijk voor hun verzekering. Ons advies: vraag zoveel mogelijk offertes aan.

Bij wie kan ik terecht voor financiële zaken en salarisadministratie?

Voor vragen op dit gebied kun je een e-mail sturen aan uren@humancapitaltoday.nl. Van ons administratiekantoor ontvang je dan zo snel mogelijk bericht.