Werkwijze

Afspraken en planning

Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening? Neemt u gerust contact met ons op voor het plaatsen van een vacature. Vooraf maken we graag afspraken met u over de gewenste vorm van dienstverlening, de tarifering, de garantie, de planning, de werkwijze en de wijze waarop u wilt kennismaken met de kandidaten.
Logistics TODAY werkt op basis van het ‘no cure no pay’-principe. Er zijn dus geen kosten verbonden aan het opgeven van de vacature en de zoektocht naar de juiste kandidaat, tot het feitelijke moment van indiensttreding.
Opdrachtgevers die vaker van onze diensten gebruik maken, bieden wij graag tarieven op maat.

Informatie inwinnen en verwerken

Profielschets
Op basis van de overeengekomen afspraken en planning nemen wij contact met u op voor een kort interview. Daarmee verzamelen we informatie over uw bedrijf, de bedrijfscultuur en het functieprofiel. Aan de hand van de afspraken, de planning en het interview maken we een profielschets. Deze bestaat uit een functieprofiel, een beschrijving van de gewenste kandidaat en van de organisatie waar de functie wordt gevraagd. Dit interview vindt plaats met de leidinggevende en/of de HR-manager. Op uw verzoek vragen we een door u aangewezen medewerker om aanvullende informatie. Als u daar prijs op stelt, krijgt u de profielschets eerst nog te zien.
Totaalprofiel
Op basis van de profielschets en uw reactie daarop maken we een totaalprofiel. Deze vormt het uitgangspunt voor de uiteindelijke selectieprocedure.

Kandidaatselectie en introductie

De selectie van de juiste kandidaat verloopt als volgt:
Logistics TODAY beschikt over een zorgvuldig opgebouwd bestand van ambitieuze, gemotiveerde professionals. Zij worden bij inschrijving geselecteerd op basis van een kennismakingsgesprek en hun curriculum vitae.
Met behulp van het totaalprofiel kiezen wij uit dit bestand geschikte kandidaten. Op uw verzoek vragen wij hen mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Zelf doen wij een praktische ‘test op maat’. Meer uitgebreide persoonlijkheidsonderzoeken besteden wij uit aan de externe organisatie van uw keuze.
Op basis van de resultaten van de onderzoeken en de ervaring en deskundigheid van onze consultants, selecteren we de kandidaten die we aan u willen voordragen.
Daarna volgt een kennismaking van u met de kandidaat. Veruit de meeste – namelijk 90 % – van de aanvragen naar managementondersteuning bij Logistics TODAY worden op deze wijze binnen twee weken succesvol afgerond.

Persoonlijke begeleiding en evaluatie

Als de kandidaat eenmaal bij uw organisatie werkt, begeleiden wij deze via periodieke evaluatiegesprekken. Deze vinden gedurende de hele werkzame periode plaats en ook bij afsluiting van het dienstverband. Uiteraard hebben we graag regelmatig contact met u en evalueren we op uw verzoek de voortgang en het functioneren van de kandidaat. Kandidaten die bij u in dienst zijn getreden (werving & selectie) begeleiden we op vergelijkbare wijze, tijdens de eerste maand na indiensttreding.

Garantie

Als binnen 30 dagen blijkt dat de kandidaat in uw ogen niet naar volle tevredenheid functioneert, bieden wij u de garantie dat we in samenspraak met u voor een bevredigende oplossing zorgen.
Graag ontvangen we uw feedback over onze dienstverlening. Als u ons uw ervaringen mailt, pakken wij uw signalen direct op.